Våre tjenester

 

Vi prefabrikkerer mantling og isolerer etter kundens ønsker og behov. For å motvirke energitap, samt beskytte isolerte rørsystemer.


Vi har sett viktigheten i å kunne tilby kundene både kvalitet og effektivitet. Samtidig ønsker vi å utvide våre kunnskaper og holder oss hele tiden oppdatert om hva som skjer på markedet. Alle utfordringer gir oss muligheten til å høste nye erfaringer, som våre kunder kan nyte godt av.

Vårt mål er å kunne etterleve ethvert isolasjons behov, samtidig redusere bedriftens energikostnader, uten at det vil koste en for stor investering.Mantling

Beslag, Kapsling av rør

 • Prefabrikkering og montering av beslag.
 • Mantling av ventilasjonsutstyr og spirorør og kanaler.
 • Prefabrikkering og montering av rør mantling, værbestandige kasser.
 • Mantling med isogenopak.
 • Skreddersydd løsninger etter kundens behov.

Overflate

Passiv Korrosjons beskyttelse av rør

 • Maling, korrosjons-barriere, utbedring av KUI.

Akustisk isolering

Utbygging og renovering

 • Prefabrikasjon og montering av akustisk lydkassetter.
 • Støy isolering av rør og bygg.


Teknisk isolering

Energibesparende 

 • Isolering av rør i teknisk rom.
 • Isolering av ventilasjonsrør og kanaler.   
 • Brannisolering.
 • Kjøle og kondens Isolering.
 • Kuldeisolering. 
 • Innvendig og utvendig isolering av nye og eksisterende bygg. 
 • Formsydde Isolasjons puter etter ønske.
 • PVC Mantling i teknisk rom.
Varme og sanitær, Isolering av rør i teknisk rom.

Isolering av varme systemer kan redusere varmetap med så mye som 87% og gi et betydelig bidrag til å forbedre kjele effektiviteten. Isolering av kalde vannrør er også viktig, slik at man hindrer kondens å korrosjon og ikke minst beskytter rørene mot å fryse ved temperaturer under null grader. 


ENERGISPARING 

Varmetapet fra et rør er i stor grad styrt av hvor stor temperaturforskjellen er mellom omgivelsestampereturen og rør temperatur. Varmetapene kan være betydelige. Isolering av teknisk utstyr i bygninger og industrianlegg er en av de mest effektive enkelt tiltak man kan foreta for å bedre energieffektiviteten og forlenge levetiden på utstyret. 

Isolering av rørsystemer som er utsatt for nedbør og temperatursvingninger.

En av de største utfordringene for isolering av utstyr utsatt for vær/nedbør og temperatursvingninger, eller rørsystemer i industrielle miljøer, er spørsmålet om korrosjon under isolasjon (KUI) . KUI forårsaker rust og nedbryting av rør og metallmantlinger, noe som resulterer i dyre produksjonsstanser og vedlikeholdsplaner. 

Isofag AS leverer Isolasjons produkter, samt metalliske å ikke-metalliske mantlingssystemer som gir ett godt alternativ for termisk og akustisk isolering. Dette beskytter mot mekaniske belastninger, kjemikalier, fukt og nedbør. Som igjen er hovedårsaken til korrosjon! Isofag AS leverer og monterer termiske og akustiske isolasjons systemer som er egnet for både høye og lave temperaturer. 

Prosessindustriutstyr inkludert rør, kanaler, tanker, ventiler og flenser bør isoleres og mantles for å sikre at damp, varmt vann, varme gasser eller kalde væsker og gasser blir levert på kontrollerte nivåer, samt bidra til å være den første korrosjons barrièren av utstyret. Samtidig som det bidrar til å minimere varmetapet, forbedre prosesseffektiviteten, og kontrollerer kondens. samtidig gi beskyttelse mot mekaniske belastninger og gi personellbeskyttelse.
PVC Mantling


PVC- Mantling ISOGENOPAK® er en hard PVC-folie i lys grå farge, som gir en pen og solid beskyttelse av isolerte rør. Den mest brukte kledning til isolerte rør i Europa. Isogenopak er en hard pvc-folie i lys grå farge, som gir en og solid beskyttelse av isolerte rør. Folien leveres i tykkelse på 0,35 mm og 0,50 mm. Den er vanntett og slagfast. Folien er fysiologisk ufarlig og kan brukes innen næringsmiddelindustrien. Isogenopak har et system av folie, bend, T-stykker og mansjetter som brukes til beskyttelse av isolerte rør. Isogenopak® er et billigere alternativ til ikke metalliske mantling til rørsystemer innendørs. Isogenopak kan gjenvinnes.

 


Isolering av ventilasjon

Man velger å isolere for å ivareta termiske-, lydmessige- eller brannmessige hensyn ved anlegget. Som oftest er det en kombinasjon av disse som ligger til grunn for isoleringen.


Termisk isolering av ventilasjonskanaler dreier seg i hovedtrekk om å: oppnå god varmeøkonomi ved å begrense varmetapet fra røret, samt oppnå en spesifikk utløpstemperatur for ventilasjonsluften. hindre kondens på enten innsiden eller utsiden av kanalen. 

Oppvarmingskostnadene reduseres ved å forhindre at den tilførte varmen i ventilasjonslufta, overføres til uoppvarmede omgivelser. Dersom kanalene er plassert i kalde omgivelser, eksempelvis på et kaldt loft, hvor temperaturen er betydelig lavere enn ventilasjonslufta, er det fare for kondens på innsiden av kanalene. Dette kan forhindres ved å isolere kanalen utvendig. I dette tilfellet vil kanalveggen være diffusjonssperren og man kan derfor isolere utvendig med et diffusjonsåpent materiale av mineralull. Det er her vanlig å isolere med Glava Lamellmatte.  Det samme gjelder også for isolering av kanaler, mellom aggregat og ventil, som bringer underkjølt luft frem til rommene. Ved behov kan også vi bidra med montering av kanaler og ventilasjons utstyr.

Kontakt oss for pris på isolering av ventilasjon.


Digitale verktøy


ROCKTEC Beregner isolasjonstykkelser, røravstand, varmetap og overflatetemperatur for tekniske installasjoner iht. NS-EN 12828 og NS-EN ISO 12241

PAROC Ved prosjektering av installasjoner i både boliger og industrien kreves det i dag løsninger som både er energieffektive og som sparer miljøet. Med PAROC Calculus kan du beregne optimale isolasjonsløsninger for teknisk isolering. 

ArmWIN Ett isolasjonsmateriales viktigste oppgaver på kalde installasjoner er å hindre kondens. Riktig isoleringstykkelse er helt avgjørende for å få en langvarig kondenskontroll selv under vanskelige forhold.